Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

outoflove
3806 5b70 500
outoflove
7632 7055 500
outoflove
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viaweruskowa weruskowa
outoflove
outoflove
outoflove
Reposted frombluuu bluuu
outoflove
outoflove
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
outoflove
Są takie momenty, że beznadzieja jest tak ogromna, że jedyną nadzieją jest nadzieja.
— o. G. Kramer
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
outoflove
9453 37b2
Reposted fromniewychowana niewychowana
3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaluna laluna

March 07 2018

outoflove
4663 5c68
Reposted fromhajskul hajskul viagdziejestola gdziejestola
2461 8bf4
Reposted fromvanille vanille viablackheartgirl blackheartgirl
outoflove
8367 b325 500
Reposted fromseaweed seaweed viaAgnya Agnya
outoflove
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viacoolstorybro23 coolstorybro23
outoflove
7174 18cd
Reposted fromEtnigos Etnigos viablacktoblack blacktoblack
outoflove
4080 d888 500
Reposted fromcannellle cannellle viacoolstorybro23 coolstorybro23
outoflove
outoflove
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viairmelin irmelin
outoflove
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl