Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

outoflove
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan vialaluna laluna
outoflove
6645 73d7 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
outoflove
5310 5be9
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaluna laluna
outoflove

January 15 2018

outoflove
7034 a7e7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaweruskowa weruskowa
outoflove
outoflove
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viairmelin irmelin
outoflove
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
outoflove
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaweruskowa weruskowa
outoflove
6478 00f8
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin
outoflove
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viairmelin irmelin
outoflove
0463 6bd0 500
Reposted frommoai moai viairmelin irmelin
outoflove
Jeśli ktoś nie widzi w Tobie tego, co najcenniejsze, nie przejmuj się - zrobią to za jakiś czas całe tłumy. Ty bądź po prostu sobą i nie zmieniaj się dla kogoś, kto tak naprawdę nigdy nie będzie umiał dostrzec w Tobie prawdziwego piękna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
outoflove
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
outoflove
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaweruskowa weruskowa

January 14 2018

outoflove
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaorchis orchis
outoflove
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaorchis orchis
outoflove
outoflove
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viakarmacoma karmacoma
outoflove
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl