Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

outoflove
9937 5772
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
outoflove
9946 77b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
outoflove
Reposted frombluuu bluuu

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

outoflove
8962 9144
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
outoflove
4230 155d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadusz dusz
outoflove
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viadusz dusz
outoflove
outoflove
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaMigotliwa Migotliwa
outoflove
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viadusz dusz
outoflove
2224 29a7 500
Reposted fromkjuik kjuik viadusz dusz
outoflove
7065 8f63
niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego. 
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadusz dusz
outoflove
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaretaliate retaliate
outoflove
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaretaliate retaliate
outoflove
Nie ma za czym płakać, teraz tylko będzie lepiej, niczego nie żałuje, a tym bardziej wiem że ciebie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
outoflove
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaBilora Bilora
outoflove
9409 ba95
Reposted fromfeels feels viaBilora Bilora
outoflove
Uciekam przed sobą i przed samotnością
— Quebonafide - Paulo Coelho
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
outoflove
1370 95de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
outoflove
1371 9976
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl