Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

outoflove
1964 0af0
Reposted byweheartit weheartit
outoflove
1963 160b 500
Reposted byweheartitohsoquiet
outoflove
outoflove
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromstormymind stormymind viaorchis orchis
outoflove
1565 502f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
outoflove
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— przeczytane.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

December 17 2017

outoflove
chce mieć Ciebie blisko
każdej nocy z Tobą
chce mieć Ciebie obok.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
outoflove
chce mieć Ciebie blisko
każdej nocy z Tobą
chce mieć Ciebie obok.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
outoflove
0891 228c
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
outoflove
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viasylviie sylviie
outoflove
outoflove
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
outoflove
0883 5c97
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

outoflove
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
outoflove
6837 38fd 500
Reposted fromlookbook lookbook viamerriment merriment
outoflove
7221 5413
outoflove
1444 e8c2
Reposted fromlaters laters viatorinagay torinagay
outoflove
1454 fae2
Reposted fromsilence89 silence89 viaSylvka Sylvka
outoflove
Nie przejmuj się co ludzie myślą. Przecież tak rzadko to robią.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl