Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

outoflove
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. (...) I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli tę całą siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na lewo i prawo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale coś innego niż to, co jest teraz. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
Reposted fromdontforgot dontforgot viajakubzulczyk jakubzulczyk
6327 a28f
3221 3217

Reposted fromKiro Kiro viaweruskowa weruskowa
outoflove
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viaweruskowa weruskowa
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaweruskowa weruskowa
outoflove
4836 e227
Reposted fromlove-winter love-winter viaunmadebeds unmadebeds
2539 35de
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaweruskowa weruskowa
outoflove
3144 98da
3843 95e0 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
outoflove
9338 9ad9
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viailovefood ilovefood
3824 33e5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viailovefood ilovefood
outoflove
6839 7d3d
outoflove
4480 ae84
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
outoflove
outoflove
nie ma nic gorszego niż podejmowanie głupich decyzji w imię swędzenia, małych łaknień, dyskomfortów.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
outoflove
outoflove
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
outoflove

Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.”

Bo o to, mym zdaniem, chodzi w życiu.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl