Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

outoflove
Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viairmelin irmelin

September 23 2018

outoflove
Reposted frombluuu bluuu
outoflove
Reposted frompsychedelix psychedelix viaMigotliwa Migotliwa
outoflove
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaluna laluna
1569 d7b5
Reposted fromturquoise turquoise vialaluna laluna

September 21 2018

outoflove
outoflove
8914 1e29
GG:)
Reposted fromseriale seriale viaweruskowa weruskowa
outoflove
7918 7ca6 500
Reposted fromsobol sobol viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

September 19 2018

outoflove
outoflove
5263 c443 500
outoflove
I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn't even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn't even matter
— In the end, Linkin Park
Reposted frommy-life my-life viacytaty cytaty
outoflove
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
outoflove
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic
outoflove
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
outoflove
1279 0b7f 500
Warszawa przedwojenna, Ogród Saski zimą

September 18 2018

outoflove
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage viakonwalia konwalia
outoflove
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
outoflove
5321 5bb3
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
outoflove
5321 5bb3
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl