Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

outoflove
Reposted fromAgnya Agnya viatriste triste
outoflove
outoflove
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
outoflove
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

outoflove
Bezsenne noce pragnące słów? Ile nas jest? Ile nas łączy? Zupowy chat wraca! 

http://mysoup.pl/czat/login.php
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
outoflove
Reposted fromagridoce agridoce viakarmacoma karmacoma
outoflove
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaj laj
outoflove
0827 df8a 500
Reposted frommeem meem vialittlewhitelies littlewhitelies
outoflove
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
outoflove
Musiałem mieć chyba szesnaście lat, gdy zacząłem nie ufać życiu.
— Emil Cioran
outoflove

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viacytaty cytaty
outoflove
8843 a3ee
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaakysz akysz
outoflove
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaakysz akysz
outoflove
1563 f66a
Reposted fromhomczi homczi viaakysz akysz
outoflove
outoflove
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola
outoflove
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viagdziejestola gdziejestola
outoflove
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
outoflove
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl